Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Perusturvaosaston asiakasmaksut 1.3.2020 alkaen

RauDno-2019-734

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on valmisteltu asiakasmaksujen määräytymisperusteet 1.3.2020 alkaen. Asiakasmaksut ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset asiakasmaksuperusteet 1.3.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttin.

Tiedoksi

Perusturvaosaston yksiköt

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)