Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Perusturvaosaston edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2020

RauDno-2019-733

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kuulusteltaessa alaikäistä epäiltynä syyllistyneenä rikokseen on perusturvatoimelle varattava tilaisuus olla läsnä poliisikuulusteluissa. Lautakunnan on vuosittain ilmoitettava poliisipäällikölle ne henkilöt, jotka voidaan tarvittaessa kutsua kuulusteluihin.

Perusturvajohtajalla on oikeus ilman eri valtuuksiakin käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa tällaisissa tapauksissa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että vuonna 2020 alaikäisten kuulusteluissa perusturvan edustajina toimivat virassa olevat sosiaalityöntekijät .

Päätös

Hyväksytiin.

Tiedoksi

Poliisipäällikkö, sosiaalityöntekijät

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)