Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Päivätoiminnan perusteet

RauDno-2019-762

Valmistelija

  • Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Päivätoiminnan perusteiden tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista päivätoimintaa tarvitseville rautalampilaisille. 

Päivätoiminta on osa sosiaalihuollon palveluita ja se on yksi ennaltaehkäisevän työn muoto, joka on kohdennettu kotona asuvien ikäihmisten selviytymiseen ja jaksamiseen.

Päivätoiminnan perusteet ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen päivätoiminnan perusteet 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttin.

Tiedoksi

Päivätoiminta

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)