Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeet vuonna 2020

RauDno-2019-764

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on tehnyt suosituksen lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeesta sekä palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi vuodelle 2020.

1.1.2020 alkaen perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähmmäismäärä on 816,21 €  perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Kulukorvauksen vähimmäismäärä vuonna 2020 on 0-16 vuotiaat 543,98 €/kk ja 17-21 vuotiaat 603,77 €/kk.

Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuodelle 2020 on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeen vuodelle 2020  1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaalityöntekijät.

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)