Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot 22.11.2019:

  1. Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2020 (kuntainfo nro 6/2019)
  2. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020 (kuntainfo nro 7/2019)

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Hyväksytiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)