Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

RauDno-2020-58

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Poijukodit Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.2.2020 alkaen Rautalammin kunnan alueella. Poijukodit Oy  ilmoittaa osoitteenmuutoksesta ja yritysjärjestelyistä. Minnan Majakka Ky:n tuottamat sosiaalipalvelut siirtyvät Poijukodit Oy:n toteutettavaksi. Ilmoitus liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Poijukodit Oy:n tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisen muutoksesta ja hyväksyy Poijukodit Oy:n yksityisen sosiaalipalveluiden rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, Poijukodit Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)