Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta

RauDno-2020-59

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Stella Terveysteknologia Oy on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.1.2020 alkaen Rautalammin kunnan alueella.  Stella Kotipalvelut Oy:n turvapuhelinliiketoiminta on myyty uudelle omistajalle. Kaupan yhteydessä Stella Kotipalvelut Oy:n Y-tunnus jakautui ja 1.1.2020 syntyi uusi yhtiö Stella Terveysteknologia Oy. Kun yrityksen y-tunnus vaihtuu, he joutuvat tekemään ilmoitukset yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta uuden Stella Terveysteknologia Oy:n nimissä. Ilmoitus liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Stella Terveysteknologia Oy:n tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaaliapalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Stella Terveysteknologia Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, Stella Terveysteknologia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)