Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

RauDno-2020-55

Valmistelija

  • Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon  kunnat ovat yhteistyössä tehneet ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeet, jossa mukana myös hoitopalkkiot sekä kustannustenkorvaukset. Nämä ova liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeet sekä hoitopalkkiot  ja kustannustenkorvaukset vuodelle 2020 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)