Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yhteistyö Suonenjoen nuva:n kanssa

RauDno-2023-238

Perustelut

RauNo:n tämän toimintakauden yhtenä tavoitteena oli aloittaa yhteistyö lähikuntien nuvien kanssa. RauNo vieraili Suonenjoella 27.4.2023.

Ehdotus

RauNo käy läpi yhteisen tapaamisen sekä keskustelee ja sopii tapaamisessa esiin nousseista ideoista.

Päätös

RauNo kävi läpi yhteisen tapaamisen sekä keskusteli ja sopi tapaamisessa esiin nousseista ideoista. Päätettiin järjestää yhteinen iltatee - suunnittelutapaaminen Teams-alustalla ke 13.9.2023 klo 17 alkaen, jonne kutsutaan nuvat SavoGrow:n alueelta (Rautalampi, Pielavesi, Vesanto, Tervo, Suonenjoki, Keitele). RauNo pitää yli 6.lk Nuokun pe 26.5. klo 18-20, jonka jälkeen pidetään RauNo:n oma yhteinen "yökylässä Nuokulla", jonne myöskin Suonenjoen nuvalaiset ovat tervetulleita.