Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Nuorten äänet ja kyvyt esiin - palkitsemistapahtuma

RauDno-2023-240

Perustelut

Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi) on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialueena on koko Suomi. Nuorten Suomi haluaa valtakunnallisesti palkita aktiivisia nuoria ja aikuisia esimerkillisestä toiminnasta nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen. Nuorisoalalla ei ole liikaa palkitsemisia, joten Nuorten Suomi päätti osaltaan olla kannustamassa toimijoita ja nostamassa nuorten asioita positiivisella tavalla esiin!

Suomen jokainen kunta voi nimetä palkittavan vuoden nuoren sekä vuoden aikuisen. Palkittavat kutsutaan Nuorten äänet ja kyvyt esiin -palkitsemisjuhlaan Jyväskylään 29.-30.9.2023 vastaanottamaan tämä tunnustus.

Toivotamme tapahtumaan tervetulleeksi kunnista palkittavien lisäksi myös yhden nuoren ja yhden aikuisen, jotka ovat kiinnostuneita nuorten osallisuuden ja toimijuuden teemoista tai haluavat perehtyä näihin lisää.

Ennakkoilmoittautuminen Nuorten äänet ja kyvyt esiin -palkitsemisjuhlaan tulee tehdä pe 9.6.2023 mennessä. Ennakkoilmoittautumisella kunta voi varata omille palkittaville ja muille kuntien edustajille paikat tilaisuudesta.

Palkitsemiskriteerit:

Nuorten kyvyt ja äänet esiin [kunnan] vuoden nuori:

Vuoden nuori on 14–19 -vuotias, aktiivinen nuori tai saman ikäisten nuorten ryhmä, joka osallistuu vapaaehtoiseen toimintaan, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään sekä kannustaa myös muita toimimaan.

Nuorten kyvyt ja äänet esiin [kunnan] vuoden aikuinen:

Vuoden aikuinen on aikuinen tai aikuisten muodostama taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia ja tukea omaehtoiseen toimintaan, kannustaa heitä yrittämään ja tekemään sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimen rakentavasti. Aikuinen ei tee asioita itse nuorten puolesta, vaan auttaa ja uskaltaa antaa nuorille vastuuta ja luottamusta.

Ehdotus

RauNo keskustelee ja päättää, kuinka ehdokas kumpaankin kategoriaan tullaan valitsemaan.

Päätös

RauNo päätti valita ehdokkaat itse kumpaankin kategoriaan. Nuorisotoimi vie ehdotukset eteenpäin.