Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

- Lukiolaisille jaettu mielipidekysely koskien nuorten mielenterveyspalveluita, kyselystä vastaa PoSaNuva. Vastausten koonti käytiin läpi.

- Nuorisotoimi peräänkuulutti raunolaisten aktiivisuutta ja täsmällisyyttä vielä näin loppukauteen.

- Käytiin läpi pizzaillan kulku, hyvin meni.