Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lautakuntien pöytäkirjat

Perustelut

RauNon tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat

 

- kunnanhallitus 27.3., 29.3., 3.4. ja 24.4.

- kunnanvaltuusto 4.4.

- hyvinvointilautakunta 22.3.

- tekninen lautakunta 23.3.

- hyvinvointialueen nuorisovaltuusto

Ehdotus

RauNo päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Listaan lisäys kunnanhallituksen pöytäkirja 8.5. RauNo merkitsi pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.