Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen päättäminen

RauDno-2023-245

Perustelut

Kokous päätetään.

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.