Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 132 §). Kuntalain 103 §:n nojalla  kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Nuorisovaltuuston sääntöjen mukaan kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 126).

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.