Nuorisovaltuusto, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen avaus (RauNo)

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.