Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Yhdessä! - hanke

RauDno-2021-732

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Hanke on rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma. Tavoitteena on hyvien väestösuhteiden lisääminen ja avoimemman asenneilmapiirin luominen erityisesti pienillä paikkakunnilla lisäämällä eritaustaisten nuorten kohtaamista ja yhdessä tekemistä. Vuorovaikutuksen lisääntyessä nuorten keskinäinen ymmärrys ja yhteenkuuluvuus vahvistuu. ​Pitkäntähtäimen tavoitteena on ehkäistä vihapuhetta ja rasismin syntymistä karsimalla nuorten arjesta ennakkoluuloja synnyttäviä / lisääviä asioita etupainotteisesti. ​

RauNo järjesti mielenterveysviikolla 47 teemaan liittyvän tapahtumaviikon.

Ehdotus

RauNo keskustelee Yhdessä! - hankkeen teemaviikon tapahtumista ja arvioi oman toimintansa onnistumista.

Päätös

RauNo keskusteli viikon tapahtumista ja kokonaisuudessaan teemaviikko koettiin onnistuneeksi. RauNo kokoaa loppuraportin viikon tapahtumista hankkeen yhteyshenkilölle Piia Jounilalle.