Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Nuorisotoimen kysely

RauDno-2021-733

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisotoimi tekee vuosittain kyselyn 6.-9. -luokkalaisille koskien nuorisotoimen tiloja, tapahtumia ja toimintaa.

Ehdotus

RauNo toteuttaa kyselyn kouluilla ja päättää kyselyn toteuttamiseen liittyvistä käytännön asioista sekä auttaa laatimaan kyselyn sisältöjä.

Päätös

RauNo päätti osallistua kyselyn toteuttamiseen.