Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.