Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: tekninen lautakunta 14.10. ja 4.11., kunnanhallitus 25.10., 15.11.,22.11., hyvinvointilautakunta 27.10. ja 1.12., ympäristölautakunta 4.11., kunnanvaltuusto 10.11. ja 30.11. sekä kunnan työryhmien muistiot pääpiirteittäin.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä pöytäkirjat ja työryhmien muistiot tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti merkitä pöytäkirjat ja työryhmien muistiot tietoonsa saatetuksi. Päätettiin kutsua hyvinvointilautakunnan edustaja seuraavaan kokoukseen avaamaan nuorisovaltuustolle erilaisia käsitteitä jne, mitä lautakunnissa ja kunnallisessa päätöksenteossa käytetään.