Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kokouksen avaus (RauNo)

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.