Nuorisovaltuusto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sihteerin tehtävät

RauDno-2022-211

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNon sihteerin tehtäviin kuuluu kokoustilan varaaminen, esityslistojen laatiminen sekä pöytäkirjojen ylläpito ja julkaiseminen.

Ehdotus

RauNon sihteerinä toimiva etsivä nuorisotyöntekijä on jäänyt tehtävästään virkavapaalle 25.4. alkaen. RauNo keskustelee ja päättää sihteerin tehtävien hoitamisesta vähintään loppukautta koskien.

Päätös

RauNon nykyinen sihteeri jatkaa tehtävässään kauden loppuun.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)