Nuorisovaltuusto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

- Uusi vapaa-aikasihteeri Tiitta Paajanen esittäytyi 

- SePäSe - viikkoon otettiin uusi lähtö

- Koulukahvit paketissa tältä keväältä

- Skeittirampille toivottu koristelua / kaunistusta


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)