Nuorisovaltuusto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja työryhmien muistiot:

- - kunnanhallitus 28.3. ja 19.4.

- kunnanvaltuusto 5.4. ja 26.4.

- ympäristölautakunta 7.4.

- nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto 31.3.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)