Nuorisovaltuusto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen päättäminen

RauDno-2022-209

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kokous päätetään.

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)