Nuorisovaltuusto, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kesätoiminnan suunnittelu

RauDno-2022-210

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNo suunnittelee kesän toimintaa.

Ehdotus

RauNo keskustelee ja päättää kesän toiminnasta.

Päätös

Päätettiin järjestää yön yli - leiri kesän aikana. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)