Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Nuoret mukaan! - hanke

RauDno-2022-170

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishankkeen teemana tänä vuonna on tapahtumat ja yhteistyö nuvan kanssa.

Ehdotus

Heidi Lappi kertoo hankkeesta ja sen toiminnoista, jonka jälkeen RauNo keskustelee asiaan liittyvistä teemoista.

Päätös

Kuultiin hankkeesta ja sen toiminnoista sekä keskusteltiin siihen liittyvistä teemoista.