Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

- Keskusteltin RauNo-esitteen tarpeellisuudesta tulevaisuudessa

- Muistettiin Innaa läksiäiskortilla