Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Luottamushenkilön ero

RauDno-2022-163

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutettu Jonni Heinoja on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.

Hän on nuorisovaltuuston edustaja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuutetuille ei ole valittu varavaltuutettuja.

 

Ehdotus

RauNo myöntää eron Jonni Heinojalle kaikista luottamustoimista. RauNo valitsee teknisen lautakunnan varaedustajan Inka Kuikan varsinaiseksi edustajaksi.

Päätös

RauNo myönsi eron Jonni Heinojalle kaikista luottamustoimista. RauNo valitsi teknisen lautakunnan varsinaiseksi edustajaksi Inka Kuikan ja varaedustajaksi Hanna Korhosen.