Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja työryhmien muistiot: hyvinvointilautakunta 9.2. ja 23.3., tekninen lautakunta 25.1., 17.2., 15.3. ja 24.3.,  kunnanvaltuusto 22.2., kunnanhallitus 17.1., 14.2. ja 14.3., kouluverkoston muutostyöryhmä

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.