Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen päättäminen

RauDno-2022-171

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kokous päätetään.

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.22.