Nuorisovaltuusto, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kevään toiminnan suunnittelu

RauDno-2022-162

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNo suunnittelee kevään toimintaa.

Ehdotus

RauNo keskustelee ja päättää kevään toiminnasta.

Päätös

Osallistutaan Nuoret mukaan - hankkeen tiimoilta paikallisen nuorisoillan järjestämiseen. Lisäksi tuotetaan sisältöä someen. Otetaan yhteyttä Kerkonkosken koulun henkilökuntaan mahdollisen ohjatun toiminnan järjestämisestä koululaisille.