Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Seksuaalikasvatusviikko 17

RauDno-2020-130

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammille suunnitellaan omaa seksuaalikasvatuksen viikkoa viikole 17.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

RauNo päättää seksuaalikasvatusviikkoon osallistumisesta.

Päätös

RauNo pitää ke 22.4. Nuokulla teemaan liittyvää toimintaa yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa Nuokun aukioloaikojen puitteissa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)