Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 PikkuPiip-koulutus

RauDno-2020-128

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

PikkuPiip - koulutus nuorisovaltuuston jäsenille järjestetään 24.-26.4 Leppävirralla.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että mikäli RauNolaiset haluavat leirille osallistua, heidän osallistumismaksunsa on joko omakustanne tai se voidaan kuitata jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta kokouspalkkiosta.

Päätös

Päätös hyväksytään.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)