Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

1. Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että Mansikka ry:ltä voi hakea Nuorten proggis - rahaa 100-1500€, jota RauNo voisi hakea. RauNo päättää hakea rahaa Nuokun välineistön parantamiseen.

2. Somekampanja RauNolaisten esittelystä alkaa maaliskuussa.

3. Suonenjoen nuorisovaltuusto järjestää superclubin to 14.5.2020 klo 17-20 Suonenjoella. RauNo innostaa rautalampilaisia yläkoululaisia nuoria osallistumaan mukaan. Syksyllä RauNo järjestää vuorostaan oman vastaavan tapahtuman lukioikäisille nuorille.

3. Seuraava kokous 12.5.2020 klo 16.30 kunnanvirastolla.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)