Nuorisovaltuusto, kokous 24.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lapsiparlamentti Rautalammille

RauDno-2020-129

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Lainsäädännön mukaan lasten ja nuorten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lasten parlamentti tarjoaa välillisen vaikutusmahdollisuuden kunnan kaikille alakouluikäisille lapsille.

 

Ehdotus

Etsivä nuorisotyöntekijä ehdottaa, että lasten parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulujen oppilaskunnasta vuosiluokilta 0-6. Valinnat suorittavat oppilaskuntien hallitukset.

Lasten parlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on lasten ja päättäjien kohtaaminen lasten elämään vaikuttavien tärkeimpien teemojen äärellä.

RauNo yhdessä nuorisotoimen kanssa koordinoi lapsiparlamentin käytännön toimintaa ja lasten parlamentin toiminnasta raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Päätös

RauNo pitää asiaa tärkeänä mutta ei koe tällaista toimintaa tällä hetkellä mielekkääksi Rautalammilla. Päätösehdotus hylätään.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)