Nuorisovaltuusto, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat  ääntenlaskijoina. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Venla Korhonen ja Kerttu Mustonen.