Nuorisovaltuusto, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: tekninen lautakunta 22.12., kunnanvaltuusto 21.12. ja kunnanhallitus 13.12.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.