Nuorisovaltuusto, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus (RauNo)

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.10.