Metsäjaosto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Puiden myynti tiloilta Metsäorsjoki ja Maukosenselkämä

RauDno-2020-165

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Anna-Reetan Luontopäiväkodin (työnimi) rakentamiseen on päätetty käyttää Lähipuuta - puuta joka on kaadettu kunnan omasta metsästä. Rakentamiseen on arvioitu tarvittavan noin 500 m3 tukkipuuta. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Juha Huttunen on teknisen osaston valtuuttamana valinnut kunnan omistamista metsistä sopivat leimikot.

Maukosenselkämä tilalla hakkuutapa olisi yläharvennus ja siinä poistettaisiin pelkkiä kuusia. Tonttien välitön läheisyys jätettäisiin varovaisemmalle käsittelylle. Metsäorsjoen tilalta saataisiin noin 170 m3 mäntytukkia. Kyseessä olisi päätehakkuu.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että tiloilta Metsäorsjoki ja Maukosenselkämä kaadetaan noin 500 m3 puuta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että Metsäorsjoen tilan kohdalla jätetään ns. vanhan leirikeskuksen alue avohakkaamatta.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)