Metsäjaosto, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Harvennushakkuut tiloilla Savonjoki, Saukkolampi, Jokela, Soijinmäki, Pilkanlahti, Kettu-kangas, Tallivuori ja Nokisenkoski

Rau-2019-75

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Juha Huttunen on Rautalammin kunnan toimeksiantamana pyytänyt tarjousta harvennushakkuiden toteuttamisesta yllä oleville tiloille.

Harvennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 80 hehtaaria. Näistä noin 62 hehtaaria on korjuukelpoista kesällä. Arvioitu kokonaispuumäärä on 4500 m3.

Neljä yritystä antoi tarjouksensa: Metsäliitto Osuuskunta, Harvestia Oy, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Kunnalle edullisimman tarjouksen teki Metsäliitto Osuuskunta, 97.383 €.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Savonjoen, Saukkolammen, Jokelan, Soijinmäen, Pilkanlahden, Kettukankaan, Tallivuoren ja Nokisenkosken tiloille harvennushakkuut suorittaa Metsäliitto Osuuskunta. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo valtuutetaan allekirjoittamaan puukauppasopimus ja valvomaan korjuuta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat