Metsäjaosto, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Avohakkuu tiloilla Pärsnämäki ja Soijinmäki

Rau-2019-76

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Juha Huttunen on Rautalammin kunnan toimeksiantamana pyytänyt tarjousta avohakkuun toteuttamisesta yllä oleville tiloille.

Avohakkuiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria. Näistä noin 2 hehtaaria on korjuukelpoista kesällä. Arvioitu kokonaispuumäärä on 1000 m3.

Kaksi yritystä antoi tarjouksensa: Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Kunnalle edullisimman tarjouksen teki Stora Enso Oyj, 49.334 €.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Pärsnämäen ja Soijinmäen tilojen osittaisen avohakuun suorittaa Stora Enso Oyj. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo valtuutetaan allekirjoittamaan puukauppasopimus ja valvomaan korjuuta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)