Metsäjaosto, kokous 28.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tonttien ja puistojen metsänhoito kiinteistöillä Oikarila, Kuutinranta ja Suvantola.

RauDno-2020-116

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöillä Oikarila, Kuutinranta, ja Suvantola sijaitsee Rautalammin kunnan tontteja ja puistoalueita. Kyseiset kiinteistöt ovat paikoin ryteikköisiä. Tästä johtuen puistoalueiden käyttö on virkistyskäyttöön hankalaa. Myös asemakaavoitettujen tonttien myynti on vaikeaa, koska tonttien rajoja ja pinnanmuotoja on vaikea nähdä maastossa.

Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksen Juha Huttunen on perehtynyt kyseisten kiinteistöjen metsiin ja tehnyt hakkuusuunnitelman. Tonttien ja puistojen alueille on tarkoitus suorittaa harvennushakkuu. Oikarilan teollisuusalueelle on tarkoitus suorittaa avohakkuu (n. 1,6 ha).

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen hyväksyttäväksi liitteen mukaiset hakkuusuunnitelmat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)