Metsäjaosto, kokous 28.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Metsänhoitotoimenpiteet Rajasaari - kiinteistöllä

RauDno-2020-117

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rajasaari - kiinteistö (686-408-14-8) sijaitsee Rajasaaressa Hankavedellä. Rajasaari - kiinteistöllä sijaitsee kunnan omistama laavu ja polttopuuvarasto. Laavun polttopuuhuolto suoritetaan normaalisti siten, että yrittäjä vie valmiiksi tehdyt polttopuut talvella Rajasaareen. Tänä talvena jäät ovat niin heikot, että polttopuiden vientiä ei ole voitu suorittaa.

Rajasaari - kiinteistön pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria. Metsä on lehtipuuvaltaista sekametsää. Rajasaaren laavulla vuosittain tarvittava polttopuu (n. 5 heittokuutiota) olisi mahdollista ottaa Rajasaari - kiinteistön metsästä. Yrittäjä tekisi lehtipuuta ropsi-mittaan ja veisi ropsit talvella puuvarastoon. Tästä asiakas voisi itse tehdä nuotiopuut. Tällöin metsän talousarvo kasvaisi ja puuhuollosta aiheutuvat kustannukset hieman pienenisivät.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että Rajasaari - kiinteistöllä suoritetaan vuosittain pienimuotoista harvennusta ja metsänhoitotyötä. Isommat harvennushakkuut tai päätehakkuut käsitellään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)