Metsäjaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 LISÄPYKÄLÄ: Latsinmäen asuinaluetta ympäröivien puistoalueiden siistiminen (lisäpykälä)

RauDno-2020-282

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Latsinmäen asuinaluetta ympäröivien puistojen harventamisesta ja siistimisestä on tullut kuntalaisilta toiveita. Latsinmäen puistoalueet ja kuntopolku ovat tärkeitä ulkoliikuntapaikkoja kuntalaisille.

Juha Huttunen, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo, on teknisen toimen valtuuttamana tutustunut kyseessä olevaan alueeseen ja antanut metsänhoidosta toimenpide-ehdotukset.Toimenpide-ehdotukset ovat liitteenä.

Latsinmäen puistoalue sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Metsänhoitotyöt edellyttävät maisematyölupaa. Alueen asukkaiden mielipide metsänhoitotöihin huomioidaan maisematyölupapäätöksessä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Latsimäen puistoalueiden metsänhoito suoritettaisiin Juha Huttusen toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

tekla

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat