Metsäjaosto, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Korhonen ja Sami Räsänen.