Metsäjaosto, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Metsänhoitotyöt vuonna 2019

Rau-2019-328

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Metsäjaoston käsittely 18.12.2018 

Metsänhoitotyöt ja puunmyynti vuonna 2019

Metsäjsto 14 §            

Liitteet 1 - 3 
Juha Huttunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta kertoo, millaisia metsänhoitotöitä ja puukauppoja voitaisiin toteuttaa vuonna 2019.

Teknisen johtajan ehdotus:                     

Metsäjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi, että vuonna 2019 tehtäisiin harvennushakkuita tiloilta Kettukangas, Pilkanlahti Nokisenkoski 1, Pappila, Jokela, Soijinmäki, Saukkolampi, Savonjoki ja Jälsilampi. Arvioitu yhteismäärä olisi 4500 m3.

Metsäjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi, että vuonna 2019 tehtäisiin 1,8 hehtaarin avohakkuuleimikko. Arvioitu puukertymä olisi 360 m3.

Metsäjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi, että vuonna 2019 tehtäisiin lannoitus tilalle Kettukangas. Lannoitusala olisi noin 20 ha. Kustannukset tulisivat olemaan noin 6800 €.

Metsäjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi, että vuonna 2019 tehtäisiin taimikonraivaustöitä usean tilan alueella, noin 43 hehtaarin laajuisesti. Arvioidut kokonaiskustannukset olisivat noin 19.600 €.

Päätös:
Joni-Matti Kuikka esitti, että hyväksytään teknisen johtajan esitys. Lisäksi Joni-Matti Kuikka esitti, että lisätään päätehakkuita 25.000 – 45.000 euroa. Sami Räsänen kannatti esitystä. Äänestettiin Joni-Matti Kuikan esityksestä. Joni-Matti Kuikan esitys voitti 3-0. Lisäksi päätettiin, että Juha Huttunen hoitaa taimikonraivauskilpailutuksen (laskut kiertävät Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon kautta). Lisäksi päätettiin tilata metsänlannoitus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta.

________________________________________________________________________________________

Käsittely 13.5.2019 

Juha Huttunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta on pyytänyt metsäjaoston valtuuttamana tarjoukset kunnan metsänhoitotöihin vuodelle 2019. Tarjouspyyntö koski ennakkoraivausta (15 ha), nuoren metsän hoitoa (10,3 ha), varhaisperkaus (1,7 ha) ja taimikonhoito (11,6 ha). Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 16 alueella toimivalle metsuriyrittäjälle. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli neljä (4) kappaletta (FF-Business Tmi Jukka Vainionpää, Timoforest Oy, TP Metso Oy ja Metsäprof Oy). Kunnalle edullisimman tarjouksen jätti FF-Bisness Tmi Jukka Vainionpää, 9.639 € (alv 0%).

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Ry hoitaa metsänhoitotöiden urakanannon, työnjohdon, laskutuksen ja tekee valittavan yrittäjän kanssa urakointisopimuksen.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää esittää valita metsänhoitotöiden tekijäksi vuodelle 2019 FF-Business Tmi Jukka Vainionpään. Urakan hinta on 9.639 € (alv 0%). Lisäksi metsäjaosto päättää, että metsänhoitotöiden urakanannon, työnjohdon, laskutuksen ja urakkasopimuksen tekee Metsähoitoyhdistys Pohjois-Savo / Juha Huttunen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.