Metsäjaosto, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Metsänhoitotöiden tilannekatsaus 13.5.2019

Rau-2019-329

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Juha Huttunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta on kartoittanut alkuvuodesta 2019 tehtyjä metsänhoitotöitä. Partaharjun Puutarha Oy ja Iisveden Metsä Oy ovat tehneet tiloilla Suurisuo ja Kilpikangas harvennushakkuita 4,4 hehtaarin alueelle ja näistä on kertynyt noin 238 m3 puuta. Lisäksi samat yritykset ovat tehneet yllä oleville tiloille päätehakkuita 0,5 hehtaarin alueella ja hakkuusta on tullut puutavaraa 149 m3. Tuloja näistä on kertynyt 7.200,80 €. Kauppa on kesken ja loput hakkuut tehtäneen kesän – syksyn 2019 aikana. Hakkaamatta on 0,5 ha, päätehakkuu (n. 150 m3) ja 9,7 ha, harvennushakkuu (450 m3).

Metsägroup Oy on tehnyt tiloilla Savonjoki, Jälsilampi, Saukkolampi, Jokela, Soijinmäki, Pilkanlahti, Kettukangas, Tallivuori ja Nokisenkoski harvennushakkuita 20 hehtaarin alueella ja puuta hakkuista on kertynyt noin 1654 m3. Tuloja tästä on aiheutunut noin 49.100 euroa. Kauppa on kesken ja loput hakkuut tehdään vuoden 2019 aikana. Hakkaamatta on noin 60 hehtaaria. Tästä on suunniteltu tulevan noin 2.800 m3.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi metsänhoitotöiden suunnitelman ja puukauppojen tämänhetkisen tilanteen sekä esittää ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.