Metsäjaosto, kokous 1.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vuonna 2019 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitotyöt

Rau-2019-661

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan metsistä on kuluvan vuoden aikana hakattu puuta kaiken kaikkiaan noin 8700 m3, noin 231 000 euron arvosta. Toteutuneesta määrästä on 1800 m3 (69 000e) ollut kuluvana vuonna päättyneitä, vuosien 2017-2018 solmittuja kauppoja. Lisäksi 33 000 euroa metsätuloista tuloutuu kunnalle vuoden 2020 tammikuussa.

Metsänhoitotöitä on tehty kunnan metsissä seuraavasti: Raivaussahatyöt 32,7 hehtaaria, metsän uudistamiseen liittyvä maanmuokkaus 6,6 hehtaaria ja metsän kasvatuslannoitus 18,5 hehtaaria.  Metsänhoitotöiden kustannukset ovat olleet noin 19 000 euroa.

Juha Huttunen / Pohjois-Savon Metsänhoitoyhditys esitteli vuonna 2019 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitotyöt metsäjaostolle.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto hyväksyy edellä esitetyn selvityksen vuonna 2019 toteutuneista hakkuista ja metsänhoitotöistä ja esittää selvitystä tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistys / Juha Huttunen

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)