Kunnanvaltuusto, kokous 4.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Ehdotus

1. Valmisteltavaksi päätettiin ottaa  Tuulikki Tiihanofin ehdotus siitä, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja osallistuu valtuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo oikeudella.

2. Merkiittiin tiedoksi Jussi Herrasen ilmoitus Rautalammin SDP:n eroamisesta viher-vasemmisto valtuustoryhmästä. SDP perustaa uuden valtuustoryhmä Rautalammin Demarit, ryhmän puheenjohtajan toimii Raimo Kemppainen.

Päätös

kirjataan tähän


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)