Kunnanvaltuusto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Perustelut

Tiedoksi merkitään:

1. Vuoden 2019 tilinpäätösennuste (liitteenä).

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

1. Kunnanvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi vuoden 2019 tilinpäätösennusteen ja tuloslaskelman.

2. Valtuutettu Markus Sjöberg jätti valtuustoaloitteen " selvitys kunnallisveron laskemisesta Kauniaisten tasolle" jatkovalmistelua varten,liite.

3. Valtuutettu Jarmo Hänninen esitti TA 2020 menettelytapaa koskevan huomion kunnanhallitukselle tiedoksi, liitteet.

4. Merkittiin tiedoksi tiedote kuntalaisten ideat käyttöön kunnan markkinoinnissa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)